Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva zastupujeme věřitele, jakož i samotné dlužníky ve všech fázích insolvenčního řízení.

Za tím účelem poskytujeme zejména tyto služby:

  • vyhodnocení situace a doporučení řešení úpadku dlužníka konkursem nebo reorganizací;
  • zpracování návrhů na oddlužení;
  • zpracování insolvenčního návrhu;
  • přihlášení pohledávek u insolvenčního soudu;
  • popření nedůvodných pohledávek jiných věřitelů;
  • zastupování ve všech typech incidenčních sporů (spory o pohledávky i spory o majetek).