Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní servis v souvislosti s přípravou a projednáním kupních, darovacích, zástavních či nájemních smluv týkajících se nemovitostí, včetně smluv o dílo, jejichž předmětem je výstavba nemovitostí, jakož i příprava prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení bytů. Rovněž poskytujeme asistenci při ostatních úkonech s tímto spojených, jako např. přípravu návrhů na vklad vlastnických a zástavních práv a věcných břemen do katastru nemovitostí, zastupování před katastrálními a stavebními úřady aj.

V rámci komplexní činnosti v této oblasti poskytujeme také možnost využití úschovy finančních prostředků na účtech advokátní úschovy jako ochranu před ztrátou finančních prostředků při převodu nemovitosti.

V této oblasti poskytujeme zejména:

  • právní pomoc při dispozicích klientů s nemovitostmi. Jedná se o koupi, prodej, darování, pronájem bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor a další, sepis smluv a zastupování v řízení před katastrálními, stavebními či jinými správními úřady;
  • advokátní úschova peněz;
  • ošetření problematiky věcných břemen;
  • úprava práv a povinností zástavce a zástavního věřitele.