Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme komplexní právní poradenství, které zahrnuje zejména sepis pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr, manažerských smluv včetně úpravy zákazu konkurence, vypracování vnitřních směrnic a pracovních řádů zaměstnavatele. Máme bohaté zkušenosti při asistenci u ukončování pracovních poměrů, samozřejmostí je zastupování klientů v soudních sporech vzniklých z pracovněprávních vztahů.

V oblasti pracovního práva poskytujeme zejména:

  • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů, atd.;
  • posouzení otázek skončení pracovního poměru, nároků na odstupné, náhrady za dovolenou, překážky v práci na straně zaměstnavatele apod.;
  • nároky z pracovních úrazů.