Právo obchodních společností a obchodní právo

V oblasti práva obchodních společností poskytujeme obchodněprávní a pracovněprávní poradenství v oblasti správy a řízení obchodních společností (corporate governance).

Právní služby v této oblasti zahrnují, zejména:

  • příprava smluv o výkonu funkce, manažerských smluv, pracovních smluv, smluv o mzdě, jakož i všeobecných vnitřních předpisů a metodik upravujících odměňování členů orgánů a zaměstnanců obchodní společnosti;
  • příprava společenských a interních právních předpisů obchodní společnosti, včetně společenských smluv, zakladatelských listin, stanov, interních řádů, metodik a jiných obdobných dokumentů a instrukcí;
  • právní poradenství týkající se závazkových a jiných právních vztahů mezi obchodními společnostmi a jinými osobami uvnitř podnikatelského seskupení, včetně právních otázek realizace majetkových dispozic mezi personálně nebo majetkově propojenými osobami v rámci podnikatelského seskupení;
  • právní poradenství v oblasti všeobecných dispozic s majetkem obchodních společností (převody akcií a podílů v obchodních společnostech, včetně strukturování transakce, provedení právní prověrky (due diligence), přípravy a projednání smluvní dokumentace a zajištění všech souvisejících povolení a souhlasů pro realizaci zamýšlené transakce;
  • právní poradenství v souvislosti s převodem podniku nebo vkladem podniku do základního kapitálu obchodní společnosti, jakož i jiné dispozice s majetkem obchodní společnosti, včetně strukturování transakce, provedení právní prověrky (due diligence), přípravy a projednání smluvní dokumentace a zajištění všech souvisejících povolení a souhlasů pro realizaci zamýšlené transakce.