Příprava smluvní dokumentace

V oblasti smluvního práva poskytujeme pro klienty veškerý servis počínaje kompletní přípravou smluvní dokumentace a účastí na celém procesu vyjednávání smlouvy s protistranou, až po řešení případných problémů vznikajících při realizaci smlouvy a případných následných sporů vzniklých ze smlouvy nebo v souvislosti s ní. Součástí našich služeb je také problematika revize již uzavřených smluvních vztahů.

Ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak nesepsaných a před advokátem podepsaných, je samozřejmostí. Ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notářem či Obecním úřadem.

V oblasti přípravy smluvní dokumentace poskytujeme zejména:

 • příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, a to také smluv o převodech nemovitostí
  • kupní, darovací, směnné apod., a to včetně zajištění advokátní úschovy peněžních prostředků;
 • smlouvy o dílo;
 • smlouvy o věcných břemenech;
 • smlouvy upravující vztahy mezi manžely a smlouvy o vypořádání majetku mezi manžely při rozvodu manželství;
 • smlouvy o převodech obchodních podílů a smlouvy o převodech cenných papírů;
 • smlouvy zprostředkovatelské a smlouvy o obchodním zastoupení;
 • smlouvy nájemní a podnájemní;
 • smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku;
 • smlouvy o vyplňovacím právu směnečném;
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů.