Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme právní poradenství zadavatelům při přípravě zadávací a kvalifikační dokumentace, jakož i právní poradenství dodavatelům v souvislosti se zpracováním nabídek. Samozřejmostí je zastupování klientů v námitkovém řízení, v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v navazujících soudních sporech.

V oblasti veřejných zakázek tak poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • komplexní zpracování dokumentace k podávání nabídek;
  • zastupování ve správních řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
  • zastupování ve věcech soudního přezkumu správních rozhodnutí.