Trestní právo

V oblasti trestního práva námi poskytované právní služby zahrnují obhajobu v trestním řízení, a to od přípravného řízení až po řízení před soudem, a to nejčastěji v případě hospodářských a majetkových trestných činů včetně případů zanedbání povinné výživy. Sepisujeme trestní oznámení a zastupujeme klienty jako poškozené, uplatňujeme nároky na náhradu škody v rámci trestního řízení.

V oblasti trestního práva tak poskytujeme zejména tyto služby:

 • všeobecné trestněprávní poradenství;
 • zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti;
 • obhajoba v přípravném řízení;
 • zastupování v řízení o vazbě;
 • obhajoba při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem;
 • obhajoba mladistvých;
 • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení;
 • zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání;
 • podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu;
 • zastupování poškozených;
 • uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení.