Rodinné právo

V oblasti rodinného práva nabízíme služby při vyjednávání a sepisu veškerých dohod souvisejících s rozvodem manželství (dohoda rodičů o úpravě práv a povinností k nezletilým dětem, dohoda o vypořádání společného jmění manželů).

Naše klienty zastupujeme při soudních řízeních souvisejících s rozvodem manželství, úpravou poměrů k nezletilým dětem, určením výše výživného, vypořádáním společného jmění manželů a dále v řízeních o určení otcovství.

Současně poskytujeme služby při přípravě předmanželských smluv a veškerých dohod souvisejících se jměním manželů.